Partneri

Organizátorom projektu je Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera. Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj z dotačného programu Participatívny rozpočet a mestská časť Bratislava Staré Mesto. Mediálne projekt zastrešili Zoznam.sk, in.ba a Rádio 7.